“В и К” АД Ловеч – ПП Априлци уведомява, че поради авариен ремонт, е спряно водоподаването за кв.”Острец” на 30.12.21г. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр.Априлци поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 0889 404 163 – Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.