четвъртък 19-04-2018

Поделение Поради авария на ул.“Хр.Ботев“ 21, временно ще бъде преустановено подаването на питейна вода за района между ул.“Търговска“ и бул.“България“, и между ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Ангел Кънчев“ на 19.04.2018г. от 9.30ч. до отстраняване на аварията.

ВиК АД гр. Ловеч поднася своите извинения на засегнатите потребители и се надява на Вашето разбиране. Допълнителна информация може да получите на телефони 068 651 165 и 0889 404 166 – Дежурен/Технически Ръководители, ВиК поделение Ловеч.