Новините около ловешкото влакче тепърва ще стават интересни

Печално известното ловешко влакче изчезна от полезрение, а темата слезе от медиите. Съвсем естествено много хора останаха с впечатлението , че всичко ще се потули. Разбираемо за град, в който злоупотребите на властта се прикриват, камо ли да се разследват и наказват.

Тъкмо случаят бе застлан с няколко педи мълчание и пристигна новина. От Варна.

Там Община Ловеч заведе дело срещу „Еврогеймс“ ООД град Варна и ЕТ „2002 – Константин Димитров“ град Варна за възстановяване на сумата, с която Община Ловеч бе санкционирана от Управляващия орган, а именно около 360 000 лева.

Делото вече беше гледано на първа инстанция – Окръжен съд Варна – ТО, който не е уважи иска на Ловешка община и се произнесъл в полза на „Еврогеймс“ ООД и ЕТ 2002 – Константин Димитров“. Решението е обжалвано пред Апелативен съд Варна, който излезе със становище само преди дни.

Именно в позицията на Апелативния съд започва да проблясва надежда.

Съдът  обезсилва решението от първа инстанция и връща делото за ново разглеждане, но от друг състав на съда. В мотивите си Апелативният съд посочва, че първоинстанционният съд е разгледал различен от предявения иск. Позовава се на чл. 25 ал 1 от Договора, в която „Еврогеймс“  ДЗЗД се е съгласил да възстанови  на възложителя направените разходи, заедно със законните лихви, ако не бъдат възстановени по негова вина средства, отпуснати от ЕС като финансова помощ.

Апелативният съд признава, че по вина на изпълнителя Община Ловеч е претърпяла финансови вреди. Съдът  признава още, че санкцията е била наложена от Управляващият орган в следствие на доказани от финансова проверка  на АДФИ нарушения на обществената поръчка и във връзка с непостигането на целите и липса на устойчивост т.е. невъзможност на атракционното влакче да обслужва маршрута между старата баня „Дели хамам“  и крепостта „Хисаря“.

Ясно посочва, че първоинстанционният съд се е позовал на грешна хипотеза, а именно, че Община Ловеч претендира обезщетение за лошокачествено и неточно изпълнение на обществената поръчка.

С решението си Апелативният съд във Варна връща делото за ново разглеждане и се съгласява с няколко факта.

Първо общината има право да претендира за целия размер на санкцията, съгласно клауза от подписания договор с „Еврогеймс“ ДЗЗД.

Второ подобна претенция е основателна, защото санкцията е наложена във връзка с нарушения на обществената поръчка и невъзможност атракционното влакче да изпълни целите, заложени в проекта и да осигури очакваната устойчивост.

Да припомня, че тази техническа невъзможност беше доказана в нарочна експертиза, която първоинстанционният съд бе пренебрегнал при взимането на решение. Определението на Апелативния съд във Варна потвърждава, че Община Ловеч има пълните правни претенции да предяви иск за обезщетение равно на наложената санкция. Излагайки своите аргументи съдът не отрича допуснатите законови нарушения и нанесените на Община Ловеч вреди.

Подобна логика поставя и въпроса за отговорността. Вървят упорити слухове, че предстои да бъде образувано още едно дело за влакчето, където като обвиняеми са привлечени високопоставени лица. Въпреки организираните усилия тези обвинения да бъдат укрити предстои обвинението да получи публичност.

Така че съмненията за преждевременната смърт на влакчето са силно преувеличени.

Чакат се новини.

Автор: Иво Райнов,
общински съветник от СДС-Ловеч, учител, председател на Регионален синдикат „Образование“ Ловеч към КТ „Подкрепа“-Ловеч,
магистър по климатология, хидрология, география – СУ“Св.Климент Охридски“ 1992. Магистър по регионално развитие – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ 2009.

Източник: eratosten.wordpress.com

Забележка: Заглавието е на редакцията!

 

4 КОМЕНТАРИ

  1. Иванов,маршрутът по който е трябвало да се движи влакчето е от турската баня до паметника на Левски.По този маршрут дори и с кола се минава трудно.Как би се случило това с влакчето и вагоните,габаритите му са много по-големи.А маршрутът до Салито беше временен.Там нали се сещаш,че няма никакви исторически забележителности.

  2. Кой луд би се качил да се вози на тая самоделка по тези наклони?Трябва да си тотално изтрещял да рискуваш живота си.

    • Влакчето си имаше маршрут от транспортен мост до Салито и се пълнеше всеки курс.

  3. То влакчето щеше да се е изплатило на 1/3 до сега, ако корнелия не го беше спряла. На нея кой ще и търси отговорност за пропуснати ползи?

Comments are closed.