С констативен протокол от 2 октомври т.г. е приета работата на членовете на ТД „Стратеш“ по подобряване  на туристическата пътека „Римски път“, който е зад паметника на Васил Левски в Ловеч. Изграден е кът за отдих, подновена е маркировката, поставени са дървени стрелки и е почистена пътеката. Възложената работа е приета без възражения. Вложените материали са на стойност  875 лева, а трудът е безвъзмезден от страна на туристите.

След направените подобрения Община Ловеч се обръща към гражданите и гостите на града да пазят подобренията и съоръженията. Тяхното добро състояние е предпоставка за приятната почивка и разходка на гражданите.