Боклукът на град Ловеч замириса на пари или източва ли се общинския бюджет с обществени поръчки.

На 25 септември 2018 г. община Ловеч е публикувала новината: „Служители съставиха разпореждане и акт на гражданин, изхвърлил строителни отпадъци край Радювене“ (http://www.lovech.bg/bg/novini/sluzhiteli-sastaviha-razporezhdane-i-akt-na-grazhdanin-izhvarlil-stroitelni-otpadatsi-kray-radyuvene), от която разбираме, че са премахнати три нерегламентирани сметища – общо 181 тона отпадъци и са заплатени от общината 12 155 лева.

Казано по-кратко, събирането, товаренето на отпадъци, които не са в контейнери и извозването   на отпадъци струва на общината 67.15 лв./тон с ДДС. 

В същото време в „Профил на купувача“ на община Ловеч е публикувано:

Решение № 077/14.09.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на град Ловеч“- Цена за прогнозно количество от 19 283 тона отпадък: 66,20 /шестдесет и шест и 0,20/ лв./тон или 1 276 534,60 / един милион, двеста седемдесет и шест хиляди, петстотин тридесет и четири и 0,60/ лв. без ДДС. Или за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на град Ловеч цената е 79.44 лв./тон с ДДС.

За една и съща дейност( сметосъбиране и сметоизвозване) Общината заплаща на общинската фирма  ЕКО-ЕАД – 67.15 лв./тон с ДДС, а на спечелилите обществена поръчка пак Общината ще плаща 3 години по 79.44 лв./тон с ДДС.

Всеки сам може да си отговори на въпроса: Източва ли се общинският бюджет с обществени поръчки обявени от кмета на общината?

Автор: Данчо Заверджиев,
общински съветник и медиатор

П.П. Много е важно да се знае, че трите нерегламентирани сметища, които ЕКО-ЕАД е премахнало, отпадъците не са били в контейнери, за което са необходими допълнителни разходи , каквито разходи няма при битовите отпадъци в град Ловеч, които отпадъци са в контейнери и се товарят директно в превозното средство.

 

 

3 КОМЕНТАРИ

 1. Е, добре, г-н Заверджиев, в случай, че сте прав и бюджетът наистина се източва, какво предлагате?
  Нали затова сме ви избрали в Общинския съвет, за да предлагате Вие и колегите Ви решения на един или друг проблем?
  Ако наистина има източване на общинската хазна, какво предлагате?
  Те, това е въпросът?
  Като сте казали А, кажете и Я!
  Затова сте там!
  А ние, гражданите, ще ви последваме, послушаме или пък ще вземем противна на Вашата позиция!
  Но, трябва да чуем какво е решението на този проблем първо!

  • Николай Маринов, пий си хапчетата редовно! Заверджиев пише глупости, а ти си много тъп, да чакаш някой да реши проблемите ти.

   • Варошлия,
    А ти като си много остър, какво си направил!
    Моите проблеми си решавам сам, и то доста добре, без да чакам някой анонимник да ми напомня за това!
    Но тук не става единствено за мои проблеми, а за „проблеми“ на всички граждани на Ловеч! И трябват общи действия, на обединени хора, а не на хейтъри, скрити зад екраните на компютрите си!

Comments are closed.