Председателят на Общинския съвет Ловеч Петър Цолов свиква следващото четиридесет и второ заседание на 6 МАРТ /вторник/ 2018 г. от 17,00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.

Проекто-дневният ред включва актуализация на Общинския план за развитие 2014-2020 г., кандидатстване по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 2″, определяне броя и вида на общинските жилища в групи по предназначение, съгласно чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, утвърждаване извършените разходи през 2017 г. и план-сметка за стопанските разходи през 2018 г. на Местната комисия и други.

Освен това ще бъдат разгледани отчетите за дейността на кметствата в с. Българене и с. Владиня.

Председателският съвет е на 22 февруари от 16,00ч., заседанията на постоянните комисии  са на 27 и 28 февруари, материали се приемат до 22.02.2018 г. до обяд.

2 КОМЕНТАРИ

  1. Видмите резултати на кУрнелия скунксова

  2. Какъв е резултата от „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Ловеч-етап 1“?
    Кръгла нула, нула санирани блокове в гр.Ловеч. Такъв ще е резултата и при „-етап 2 “ с кмет Корнелия Маринова. Но все пак някой ще спечели- общинските съветници получават възнаграждение за това, че имат сесия, без значение дали има резултат от решенията им.

Comments are closed.