ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2018 г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Ловеч за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ловеч,

Кметът на Община Ловеч

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Ловеч за 2018 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 12.01.2018 година /петък/ от 17.30 часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Мнения и предложения може да подавате до 10.01.2018 г. в деловодството на Общината, на електронен адрес obshtina@lovech.bg  или да ги представите лично по време на обсъждането.


2 КОМЕНТАРИ

 1. Ловеч

  9 януари в 04:53 ·
  ..

  Предстои „обсъждане“ на проекта за бюджет на община Ловеч за 2018г. Нямаме идея как точно ще се обсъжда, след като не са подробно разписани разходните пера. Принципно са ни предоставени като шедьоври само 3/три/ таблици / разгледайте ги, не са сложни/, а най-простата таблица е тази с разходите – Благоустрояване изцяло общинско финансиране в размер на 8,7млн / увеличение 1,5млн / – без обяснение. Останалите разходи се запазват, даже има лек спад във функциите Здравеопазване и Образование, но то е заради демографската криза и факта, че децата намаляват/за разлика от администрацията/.
  Петък 12.01.2018 от 17.30ч в залата на Общински съвет

  Приканваме ви с един стих вдъхновен от баш финансиста:

  Първият заместник главен
  в общината няма равен.
  Мож’ да е с образование техническо,
  но придобил икономическо –
  за доброто на народа
  и за собствена изгода.
  Угърчин му станал тесен,
  та във Ловеч бил пренесен.
  В местните финанси знае
  и за джобни да скатае.
  Казват, учел и кметицата
  да бърка дясната с левицата.
  И понеже като Меца
  пипал с лапата в медеца,
  с прякор лепкав се сдобил,
  щото леко прекалил.
  https://www.facebook.com/goveda.lovech/?ref=py_c

  • От 9.09.1944 все едни и същи говеда си останахте!?!?

Comments are closed.