Във Велико Търново ще бъде изграден комплекс от социални услуги за деца с увреждания и техните родители, съобщи на пресконференция в пресклуба на БТА Росица Димитрова, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в общината.

Комплексът ще бъде изграден за две години в база на бивша детска ясла в квартал „Колю Фичето“. Стойността на проекта е 820 хиляди лева по ОП „Региони в растеж“.
Целевите групи обхващат деца, настанени в центрове от семеен тип, деца с увреждания и с тежки увреждания, родители на деца с тежки и множествени увреждания, които се нуждаят от специализирани консултации, родители на деца в риск и потенциални приемни семейства и осиновители.Във Велико Търново ще бъде изграден комплекс от социални услуги за деца с увреждания
Проектът е част от стратегията за деинституционализация на децата и обогатява пакета от социални услуги, предоставяни в общността, посочи Димитрова.

Децата с увреждания, регистрирани в община Велико Търново са близо 200, от тях 30 са с тежки увреждания, посочи Мая Пешева от общинската дирекция за социално подпомагане. Сега те получават помощ и консултации в дневни центрове и в Дома за медико-социални грижи в Дебелец, уточниха от общината.

С изграждането на комплекс от социални услуги, който ще прерасне в делегирана държавна дейност, ще се осъществи интергрираният модел и подход към проблема, посочиха участниците в пресконференцията.