Литературният конкурс „Велики Преслав – история на цял един народ” цели да провокира чувство за принадлежност към България и родния край, и да създаде траен интерес към културно-историческото наследство на Велики Преслав у младите хора

Владислав Борисов

За Владислав Борисов, който завършва специалност „Кетъринг“, това е поредно литературно отличие за стихотворение на. Абитуриентът споделя, че ще продължи да реди  рими и  като студент в Пловдив. Учителят мотивирал Владислав да участва в конкурса е Бистра Стефанова