В деня, в който името на Левски се превръща в легенда, еленчани се преклониха пред святото  дело и саможертвата на великия син на България в името на свободата й. Поклонението по повод 145 години от гибелта на Апостола започна с възпоменателно шествие до неговия барелеф, поставен от признателните потомци на улица в града, която носи  името му.
Със заупокойна молитва, отслужена от еленски свещеници, бе почетен Апостолът на свободата – йеродякон Игнатий, а деца и възрастни запалиха свещи за успокоение на душата му.  undefinedПред барелефа бяха поднесени венец и цветя. Участниците в шествието застанаха в минута мълчание и на още две исторически места в Елена, свързани с Васил Левски. undefinedТой посещава два пъти балканското градче, за което днес напомнят паметните плочи на мястото на Хилендарския метох и на къщата на революционната фамилия Кършовски.
Съратник и приятел на Левски е бил Иван Попхристов Кършовски. До него той пише известното писмо, в което призовава за задружна работа в полза на народните дела. „За отечеството работим, байо! Кажи ти мойте и аз твойте кривици, па да се поправиме и все да си вървим заедно, ако ще бъдем хора!“ Друг от петимата братя революционери – Сава Кършовски е автор на първата книга, издадена за Васил Левски след Освобождението. Първото й издание се появява през 1880 г. в твърде ограничен тираж и бързо се изчерпва. Идеята на автора е да сподели личните си впечатления от посещението на Левски и Ангел Кънчев в родния му град през 1871 г., като така остави светла страница за революционните борби на еленчани по това време.
Второто издание излиза със заглавието „Апостолите на свободата в Елена“. Още на първата страница Кършовски прави описание на Левски – „среден на ръст, широки плещи, валчесто лице, сиво-синкави-соколови очи, руса коса и малки руси мустачки“.  undefinedВ книгата подробно е представено събранието в къщата на Кършовски за създаването на местния революционен комитет, с каквато цел идва Апостолът в града. Убедително и вълнуващо е неговото обръщение към участниците, преди да подпишат клетвата.undefined „Братя, очевидно е, че за отмахването на това робство ний не можем и не трябва да се надяваме на никого, освен на собствените си сили и че най-изходният път за освобождението на милото ни отечество е пробуждането на заспалия народ, пропагандирането между него на свободата, организирането на революционни комитети, с една дума подготвянето на народа към всеобщо въстание, което да се провъзгласи тогава, когато всичко бъде добре подготвено…“undefined
В истински урок по родолюбие се превърна рециталът „С Левски в сърцата“.undefined В конкурса се включиха над 100 ученици от първи до седми клас от петте училища в общината. За победителите в двете възрастови групи наградата е екскурзия до Карлово, родното място на Апостола. undefinedВ първа група най-добре се представиха децата от ОУ „ Отец Паисий“ в с. Константин, подготвени от учителките Павлина Пенева и  Румяна Стоянова, а при по-големите – учениците от СУ „Иван Момчилов“ в Елена с ръководител Рени Симеонова.undefined На второ място от първи до четвърти клас е рециталът на децата от НУ „Иларион Макариополски“, подготвени от Нели Петкова, а на трето място са учениците от СУ „Иван Момчилов“ с ръководител Светлана Василева. undefinedВъв втора група от пети до седми клас втори са възпитаниците на ОУ „Христо Ботев“ в Беброво, ръководени от Иванка Николова, а трети учениците от ОУ „Отец Паисий“ в Майско с ръководител Мария Никифорова. undefinedНагради, осигурени от Община Елена и МКБППНМ, както и книга за Левски, имаше за всички участници в конкурса. Наградите заедно с грамотите на отборите връчи кметът инж. Дилян Млъзев, който отбеляза, че най-важното от тази проява е, че всеки един е научил още нещо за Апостола – пример за всеки българин.