Плевен, 26 септември /Малин Решовски, БТА/

Общинският съвет в Плевен днес реши да дофинансира седем маломерни паралелки в общински училища, съобщиха от съвета.
Предложението е прието с гласовете на 36 от общинските съветници, един е гласувал „въздържал се“.
Председателят на постоянната комисия по образованието към ОбС Диана Данова счита, че с решението съчетават желанията на директорите на учебни заведения, без да допускат преразход на средства от бюджета.
Общият размер на парите, предназначени за обезпечаване на учебния процес на маломерните и слети паралелки на новата учебна година е почти 56 хиляди лева. Сумата ще бъде предвидена в бюджета на Общината за 2019 година.
Ще бъдат дофинансирани паралелки в ОУ „Христо Ботев“ в Пелишат, където учат 59 деца, а не достигат 11, в СУ „Христо Ботев“ – Славяново, където учат 64 деца, по-малко с 13 от необходимото. В Опанец в ОУ „Отец Паисий“ има 59 деца, които са с 13 по-малко. Подобна е ситуацията в ОУ „Христо Ботев“ – Мечка, откъдето имат 14 ученици, а не им достигат четирима. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ясен учат 69 деца, със 17 по-малко, а в ОУ „Васил Левски“ – Беглеж имат 37 ученици, като не им достигат 28. В ОУ „Антон Страшимиров“ – Бохот се посещава от 70 деца, не достигат само четири до норматива.