Плевен, 11 септември /Малин Решовски, БТА/
В Плевен Общинският съвет е приел 191 решения на осем заседания през първото полугодие. Това показва отчетът за работата на Съвета, съобщи неговият председател Мартин Митев в пресклуба на БТА.
Общо за шестте месеца са обсъдени 191 предложения – 159 са внесени от кмета Георг Спартански, 9 са внесени от председателя на Съвета Мартин Митев. Постоянните комисии към Съвета са подготвили 17 предложения, а общински съветници са автори на две.
Приети са промени в седем общински нормативни актове. Приет е и един нов – Наредба за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен.
Решенията за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост от януари до юни са 48, а тези за промяна на планове за регулации – 33.
Съветниците са дискутирали по 12 решения за дейността на общинските търговски дружества.
За изминалите шест месеца има две решения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ – ректорът на Медицинския университет проф. д-р Славчо Томов и на бившия плевенски кмет Иван Миндиликов /посмъртно/.
През отчетния период Районна прокуратура не е искала промени в актове на Общинския съвет, уточни Мартин Митев.