Плевен, 7 септември /Малин Решовски, БТА/
В Плевен 511 студенти първокурсници в Медицинския университет ще положат академична клетва в началото на новата учебна година на 10 септември. Това съобщиха от висшето училище.
Университетът в Плевен попълни всички места за обучение по държавната поръчка в 14 специалности – четири магистърски и 10 бакалавърски програми. Младите хора ще се подготвят в професионалните направления медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве.
Висшето училище има увеличен прием на студенти по държавната поръчка за специалностите „Медицина“ (120), „Фармация“ (60), „Медицинска сестра“ (70), „Помощник-фармацевт“ (21), „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ (40) и „Медицинска козметика“ (15).
В рамките на свободния капацитет университетът запълни и местата за обучение срещу заплащане – 15 са студентите в специалност „Медицина“ и девет – в бакалавърските специалности.
Новата академична 2018/2019 г. ще бъде открита в зала „Магнум“ на Втора клинична база на 10 септември от 10.00 ч. За първи път първокурсниците ще станат част от нов ритуал за полагане на академичната клетва, която ги прави морално съпричастни към основните ценности и мисията на университета, към Етичния кодекс и академичните традиции. Новоприетите ще декларират, че ще уважават своите преподаватели и състуденти, както и достойнството на пациентите.
За първа година сред първокурсниците в „Медицина“ има четирима новоприети с максимален бал 36.00. Това са Елица Кръстева, Екатерина Ватева, Кристина Пеева и Марина Димитрова, възпитаници на две плевенски училища – Математическата гимназия „Гео Милев“ и Държавната финансово-стопанска гимназия „Интелект“.