Четири нови компютърни зали с общо 56 работни станции бяха обзаведени преди началото на новата учебна година СУ „Георги Измирлиев”. Това ще позволи на всеки ученик да работи самостоятелно в часовете по информационни технологии. Инвестицията е за 38 000 леваи е от бюджета на училището. В началото на лятото бе организирана обществена поръчка за доставката и в края на август новите компютърни кабинети вече бяха готови. С нови компютри ще работи и администрацията на училището.
Над 100 са вече компютрите в СУ „Георги Измирлиев” и училището може да претендира, че е най-добре обезпеченото в техническо отношение не само в общината, но и в областта. Целият четвърти етаж на Гимназията е обособен за часовете по информационни технологии, а от тази година има и назначен ръководител на направление ИТ, който ще се грижи за техниката. Компютърното обучение, което започва на все по-ранен етап и от тази година има предмет в 3 клас „Компютърно моделиране”, е обезпечено с всякаква техника. Освен обособените зали, компютри има в още 41 класни стаи, а училището разполага и с 11 интерактивни дъски.