На голям брой нерегламентирани сметища с изхвърлени строителни отпадъци се натъкната доброволците , взели участие в кампанията „Да изчистим България заедно“, която се проведе на 15 септември. За да бъдат почистени тези камари със строителни отпадъци, Общината ще трябва да изразходва допълнително немалък финансов ресурс.

Изхвърлянето на отпадъци от строително ремонтни дейности в контейнерите за битови отпадъци и около тях е забранено. Глобата за това е от 300 до 1 000 лв. за физически и от 1 400 лв. до 4 000 лв. за юридически лица.

Екоинспекторите напомнят, че строителните отпадъци могат да се предават на площадката на „Кънстракшън уест“ ЕООД, която се намира до бившия Домостроителен комбинат в Горна Оряховица. Гражданите могат да направят заявка за контейнер за строителни отпадъци на телефона на фирмата: 0988 801 321. Контейнерът се предоставя срещу заплащане.

Освен нерегламентираните сметища, зачестиха и вандалските прояви в парковете. Последният е от Градската градина, където е потрошена едната врата на футболното игрище, което беше изградено съвсем скоро. Вратата ще бъде ремонтирана от работниците на Общинското предприятие „Пътно поддържане, инфраструктура и озеленяване“ и ще бъде сложена отново на игрището.