Двучасовото петдесет и първо заседание на Общински съвет – Ловеч, на 13 септември /четвъртък/ 2018 г. от 17,00 ч. разгледа 9 точки от предвидените 11. Това стана тъй като  точка 8 бе отложена, а точка 9 за именуване на парка в Бившата казарма на името на генерал-майор Пано Маринов бе изтеглена от вносителя д-р Георги Митев. Причината е, защото именуването е Общ административен акт и изисква обществено обсъждане. Когато то бъде проведено, точката отново ще бъде внесена на следваща сесия.

Прието бе важното решение за почистване на земеделски имоти с цел задоволяване с дърва за огрев на местното население. Това стана в присъствието на кметове и кметски наместници. Решението бе прието с 20 гласа „За“, две гласа „Против“ и нито един глас „Въздържал се“.

Приети бяха и две изключения от минималния брой на учениците, под минималния брой съгласно Приложение № 7, към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.). Става дума за паралелки в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, и в паралелки на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч. Двете решения бяха гласувани поотделно, но с еднакви резултати – 29 гласа „За“ и нито един глас „Против“ и „Въздържал се“.

 

 

Общински съвет Ловеч, пресцентър

13.09.2018 г.

4 КОМЕНТАРИ

  1. Този СДС некадърник Георги Митев от толкова години висене в общински съвет поне да беше научил кое предложение как се прави. Ама то не може само да се пънем колко сме велики, а насреща за 4 години само внесени и оттеглени предложения.

  2. СДС правят нещо в съвета, а ГЕРБ нищо!

  3. Това СДС големи смешници. Страшна работа вършат, вкарват предложения и после ги изтеглят и затова губят времето на една камара народ, които по един или друг начин генерират ненужни разходи.

    • И като се знае, че тези „велики сини умове“ са първите съветници на кметицата Маринова, как Ловеч да не затъва и потъва ката ден!

Comments are closed.