Адвокат Стефан Тихолов ще отстоява интересите на Общински съвет-Ловеч по АД № 1/2018г. на Административен съд Ловеч. Делото касае решение № 593/2017г. на Общински съвет Ловеч, разпореждащо на кмета на Ловеч Корнелия Маринова да съкрати длъжността „заместник-кмет по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности“. До делото се стигна след като кметът на Ловеч обжалва решението на Общински съвет-Ловеч. Това реши днес ловешкият парламент.

Цветослава Банева

Предложението адвокат Стефан Тихолов да брани каузата на Общински съвет-Ловеч бе внесено от независимата общинска съветничка Цветослава Банева.

Според неофициална информация, адвокат Стефан Тихолов е сред активистите на Гражданско Обединение за Въздействие върху Елитарно Действащата Администрация /ГОВЕДА/ в Ловеч.

До днешното решение на Общински съвет-Ловеч се стигна пък след като общинският съветник и областен координатор на

инж. Иван Иванов,

НФСБ-Ловеч инж. Иван Иванов внесе  писмено предложение за даване мандатност на квалифицирано лице (адвокат) за защита на решение № 593/2017г. на Общински съвет Ловеч по АД № 1/2018г. на Административен съд Ловеч, до окончателното решение на съдебните инстанции.

По този повод г-н Иванов  вече даде интервю за  „Ловеч медия“, което припомняме тук:

– Г-н Иванов, защо внесохте писмено предложение за даване мандатност на квалифицирано лице (адвокат) за защита на решение № 593/2017г. на Общински съвет Ловеч по АД № 1/2018г. на Административен съд Ловеч, до окончателното решение на съдебните инстанции.

Трябва да поясня, че в Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки, по мое предложение бе разгледана тази точка и при гласуване гласовете са 3 „за“, 1 „против“, 1″въздържали се. Предложението бе прието и направих писменото предложение.
Ще се върна по-назад, когато Общинският съвет на 30 ноември 2017 г. прие решение № 593, за изменение решение № 421 от 23.05.2017 г. и разпореждащо в щата на Община-Ловеч от зам.-кметовете от трима да станат двама. Това решение обаче не изпълнено от кмета Корнелия Мариноване, дори нещо повече, тя внесе жалба срещу него в Административния съд Ловеч, делото е с № 1 от 02.01.2018 г.

На 16.04.2018 г. бе дадено ход на делото. Призован бе председателят на Общинския съвет- Ловеч Петър Цолов, който има законово право да представлява съвета пред външни лица и организации.

Трябва да кажа обаче, че председателят не счете за необходимо да уведоми съветниците, че е насрочено дело, както и че е призован по него. Аз, например, разбрах от странични източници дори, че вече е отлагано веднъж поради невъзможност за присъствие на господин Цолов. Пак от странични източници разбрах и че на 16 април 2018 г. е насрочено делото.

– Кои общински съветници присъствахте и какво се случи?

– Присъствах аз и колегите Заверджиев и Банева. Делото започна с обичайните въпроси към страните, както следва:

Да се даде ли ход на делото?
Юристът на Общината тук отговори: Да се даде.
Председателят на Общинския съвет – повтори думите му.

Ще представят ли страните допълнителни доказателства?
Тук и юристът на Община Ловеч, и господин Петър Цолов заявиха, че няма да представят допълнителни доказателства.

Най-нелогичното, поне за мене е, че председателят Цолов заяви, че Общинският съвет не му е дал мандатност да защитава решението му. Тогава? Без мандатност защо страна по делото? Защо се съгласява да се даде ход на съдебния процес, защо заявява, че няма да представя нови доказателства…

В този момент се усъмних, че дали личното отношение на председателя на Общинския съвет не надделя към решението на Общинския съвет, както и дали той не е срещу него, говорейки по начин, който доведе до неравнопоставеност страните в процеса.

Той цитира чл. 6, т. 1 от Европейската харта за местното самоуправление, който според мене не е нарушен. Огласи и решението по конституционно дело № 4 от май 2011 г., което също, след като се запознах с това решение, буди почуда какво общо има между него и решението на Общинския съвет. Цолов също цитира и други нормативни актове, нещо, което най-вероятно само той знае защо и кому е нужно.
Упомена и че решението ни противоречи на Европейската харта за местното самоуправление. Къде е тук нарушението?! Когато съгласно закона за администрацията, кметовете и заместник-кметовете не са част от общинската администрация, те са част от изпълнителната власт и затова не е нарушена цитираната от Цолов Европейска харта.
А защо постъпи така? Не знам. Може би, защото се яви на практика като свидетел на кмета Корнелия Маринова. Това е само догадка, разбира се…

Юристът на общината също не разви своята теза, след изказването на председателя на Общинския съвет и нямаше защо. Той заяви, че ще внесе писмени бележки. Ще внесе, може би, след като ги оформи с помощта на Цолов.

Изложеното дотук дава отговор на въпроса, защо внасям в Общински съвет-Ловеч предложение за даване мандатност на квалифицирано лице (адвокат), за защита на решение № 593/2017г. на Общински съвет Ловеч по АД № 1/2018 г. на Административен съд Ловеч, до окончателното решение на съдебните инстанции. Защото няма кой да защити решение № 593 на общински съвет Ловеч!

– Ще ли получи предложението Ви одобрението на Вашите колеги общински съветници?

– Ще е трудно. Може би още при разглеждане на дневния ред някой от управляващото мнозинство ще предложи то да отпадне и болшинство ще го подкрепи. Подобна практика вече май се превръща в традиция за управляващото мнозинство, но, проблемът е техен, хората да преценят кой каква я върши и за какво се бори в Общински съвет-Ловеч.
Допускам и друго. Ако предложението бъде одобрено и включено в дневния ред на заседанието на 26 април, да не бъде прието пак от същото управляващо мнозинство. Но, както вече казах, проблемът е техен. Видовден наближава!