На 19.09.2018 г. в 00.30 ч.по сигнал от служители на РУ гр. Плевен е извършена проверка на лек автомобил, в който се превозва риба без документи за произход и без регистрация по чл. 246 от ЗВМД.

Рибата, от видовете сребриста каракуда, амур, бяла риба, сом и шаран, с общо тегло почти 100 кг.  е иззета, за което е съставен АУАН.

Рибата е върната обратно във водата в баластриери при с. Ясен.