Основен ремонт започва от 18 септември по две улици в Ловеч.  За ул. „Никола Петков“ в кв. „Дикисана“ са предвидени 301 400 лв. с ДДС, срокът на ремонта е 60 дни.

Ще се извършва и основен ремонт на ул. „Княз Александър Батенберг“, от южния край до Държавната психиатрична болница. Стойността на ремонта е 197 600 лв. с ДДС, а срокът е 40 дни.

Вече се извършва основен ремонт на част от ул. „Янтра“ в кв. „Гозница“, сумата там е 319 700 лв. с ДДС, срокът е 110 дни.

По договор за цялата улица са предвидени 923 200 лв. с ДДС.

Основните видове СМР са изграждане на подземен колектор  за електро и съобщителни кабели, бетонови бордюри, нова тротоарна настилка, изграждане на  улични оттоци за дъждовни води. Направа на основен пласт от трошено каменна настилка. Полагане на неплътен асфалтобетон, полагане на износващ пласт от  плътен асфалтобетон и полагане на пътна маркировка.