По повод провеждането на „Варошлийските вечери“ (19 – 20 септември) в Ловеч пристигат три чуждестранни делегации.

От 18 до 21 септември ще гостуват представители на побратимения ни гр. Ерфурт, Германия. В делегацията са:

Г-н д-р Саша Дьол, ръководител на градската градина в Ерфурт. Д-р Дьол е специалист по  „Ландшафтна архитектура“.

Г-жа Симоне Крафт, експерт по протокол и международни отношения в администрацията на Ерфурт

Ще гостува и делегацията от Калиш, Полша, в състав:

Г-жа Малгожата Зажицка , член на градския съвет на Калиш,

Г-жа Анна Наревска, директор на гимназията „Николай Коперник“,

Г-н Павел Ушниевски  – заместник-директор на гимназия „Тадеуш-Кошица“.

А от 19 до 22 септември в Ловеч ще бъдат и гости от друг наш побратимен град – Сиктивкар, Република Коми, Руска федерация.

Пристига г-жа Анна Дю, председател на Общинския съвет на муниципалното образование на градски окръг Сиктивкар. Също и г-жа Елена Семейкина, заместник-ръководител на администрацията на муниципалното образование на градски окръг Сиктивкар.