Зам.-областният управител Илиян Тодоров присъства днес на Информационната среща, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите по въпросите на Общата селскостопанска политика на ЕС. 

Селското стопанство осигурява 44 млн. работни места в ЕС, от които половината директно в земеделието, а останалите – във веригата доставки на храни. Тоест важна е и за пазара на труда. С износ за 131 млрд. евро на селскостопански стоки и внос за 120 млрд. евро ЕС е най-големият износител на храни в света. Важна е за развитието на икономиката като цяло, каза в приветствието си Тодоров. Той акцентира още и на това, че промените в Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. се планира да са в три насоки – повече свобода за държавите членки, по-опростено приложение и ориентиране на бюджета към резултати, както и насърчаване на модерните технологии, акцент върху възможностите да се насърчат младите хора да започнат селскостопанска дейност и намиране на решения във връзка с опасенията на гражданите по отношение на устойчивото производство, включително здравеопазването, храненето, разхищението на храни и хуманното отношение към животните.
Всичко това впрочем са заявени приоритети на нашето правителство не само в областта на селското стопанство и земеделието, а във всички сектори, подчерта още Илиян Тодоров. 
Зам.-министърът на земеделието, храните и горите  Атанас Добрев представи приоритетите на България в областта на земеделието по време на председателството на Съвета на ЕС.
Ще бъде обърнато внимание на ветеринарната и фитосанитарната област, както и на рибарството и горското стопанство. Възнамеряваме да организираме фокусирани дебати в Съвета въз основа на съобщението на Комисията относно бъдещето на общата селскостопанска политика. Целта на българското председателство е да подпомогне и да насочи комисията при изготвяне на законодателни предложения. Темата ще бъде обсъдена и на неформална среща на министрите на земеделието в София през юни 2018 г. Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в сектори като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци, поясни Добрев.
Общата селскостопанска политика трябва да предприеме следващи стъпки в развитието си в посока модернизиране и опростяване, посрещане на широкия кръг от неотложни предизвикателства, подпомагане на селските стопани за справяне с тях, засилено внимание към високите стандарти, постигане на резултати, подчерта зам.-министър Добрев.
На форума бяха обсъдени и въпроси за приема на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, измененията в ЗСПЗЗ и правилника за неговото прилагане, схеми и мерки за подпомагане ПРСР, служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наем и аренда, разпределение на общински и държавни поземлен фонд.

В срещата взе участие  инж. Лилия Стоянова, директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ и други служители на министерството. Обсъдени бяха теми като приема на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, измененията в ЗСПЗЗ и правилника за неговото прилагане, схеми и мерки за подпомагане ПРСР, служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наем и аренда, разпределение на общински и държавни поземлен фонд.

Секторът земеделие е жизнено потребен за всеки българин и за целия стопански  живот, подчерта пред земеделските стопани от областта кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.  Информационната среща, организирана от Министерството на земеделието, храните и горите и съответно от ОД „Земеделие“ в града, се проведе в залата на Общински съвет Ловеч на 9 февруари.

„Въпросите, които се повдигат на срещата, ще имат траен ефект върху вашата бъдеща работа. Хубаво е, че по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз се отделя толкова голямо внимание на животновъдството. И понеже днес е ден на пчеларя, аз пожелавам усилията ви да съответстват на усилията на пчелите, които правят мед. Нека резултатите от труда ви да са толкова сладки, че да съответстват на мечтите“ , каза още кметът на Ловеч в приветствието си.