Кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев и кметът на румънската община Меджидия Валентин Врабие подписаха договор за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие на проект „Култура във вечността“. На подписването в гр. Кълъраш присъстваха и експерти от двете общини, които ще отговарят за управлението на партньорския проект. Той се осъществява по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“ със срок на изпълнение три години.

За община Елена, водеща по проекта, са заложени дейности за възстановяване на старото училище в центъра на града, изгоряло до основи преди 33 години, и превръщането му в художествена галерия с информационен център. Външният вид на сградата ще бъде запазен, така както е изглеждало училището след възстановяването му от пожар по време на освободителните боеве през 1877 г. undefinedВ полуприземния етаж ще има модерни депа и складове за съхранение на ценния фонд от картини и икони на Музея на Възраждането. Предвиждат се още реставрационни помещения, складове, санитарни възли за посетители и персонал. На първия етаж ще се помещава информационен център и галерия, а на втория – галерия. Ще бъдат реновирани прилежащите пространства, а спортната площадка ще се превърне в многофункционално пространство за културни, масови и спортни събития. Освен строителството са включени дейности за културен обмен между партньорите, съвестни пленери, изготвяне на рекламни материали и каталог за популяризиране на двата града.
Общата стойност на проекта е 1 411 373 евро. Част от тази сума е национално финансиране, за което предстои сключване на договор с МРРБ.