Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова нарушава Закона за управление на отпадъците, като не изпълнява задължението си за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища.

Видимият резултат, след 3 години управление на  Корнелия Маринова, са десетки тонове строителни отпадъци изхвъплени на неразрешени за това места.

Има ли държавна власт, която може най-сетне да задължи кмета Маринова да изпълнява задълженията си по закон и да почисти незаконните сметища?

За информация:
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Чл. 16. ал. 3.  Кметът на общината отговаря за:
8. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;
Чл. 116. ал. 2. Наказва се с глоба от 3000 до 10 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
5. допусне изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища

 

Автор: Данчо Заверджиев,
общински съветник и медиатор

2 КОМЕНТАРИ

  1. Данчо, струва ми се, че от време-навреме май забравяш, че си общински съветник!
    Този сигнал за кмета към кого го подаваш, към гражданите ли?
    Ти си общински съветник, байно, и го знаеш много добре и като такъв поискай оставката на кмета или сигнализирай прокуратурата или областния управител, не си играй на журналист, ти си овластен и като такъв, възползвай се от властта и правата си!
    Или и ти си играеш вече на предизборни изяви!… От които само вятър повява, а резултат – никакъв!

  2. Брей, много боклуци заедно с тоя в средата! Да ги изхвърлим!

Comments are closed.