Община Ловеч получи решения за одобрение за финансиране с безвъзмездна финансова помощ на два проекта за енергийна ефективност, съобщи на пресконференция на 13 март кметът Корнелия Маринова.  Те са по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, а писмото на заместник-министър Деница Николова до Община Ловеч е от 12 март т. г.

Първото е проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ „Полиция“ – гр. Ловеч и помещения, заети от ДА „Технически операции“ – сектор Ловеч“ , а второто е „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1“ .

Общата стойност на първото ПП е 722 396.51 лв., от които 699 596.51 лв. безвъзмездна финансова помощ и 22 800.00 лв. собствен принос на бенефициента.

Общата стойност на второто ПП възлиза на  1 296 210.72 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 14 667.30 лв., които са минимална помощ с получател на помощта собствениците на самостоятелни обекти.

Предстои договорът да бъде подписан от представляващия бенефициента в срок до 5 работни дни от получаването на приложеното писмо в оригинал.