На последното заседание на Общинския съвет в Ловеч на 13 септември не бяха приети две важни изменения на решения, което засега блокират важни процедури по два проекта.

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова изразява недоумение от поведението на част от общинските съветници, които приеха други две идентични изменения на решения – № 787 и № 747, съответно за кв. „Гозница“ и РУ Полиция.

Отхвърлено беше с 15 гласа „За“, пет гласа „Против“ и седем гласа „Въздържал се“ изменението на решение № 788/26.07.2018 г. Изменението се отнася за деинституционализация на грижите за деца по Процедура на директно предоставяне на БФП № BG16RFOP001-5.001-0017-С01 от 29.01.2018 г. за изпълнението на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Отхвърлено беше с 14 гласа „За“, два гласа „Против“ и девет гласа „Въздържал се“ и изменението на решение № 746/31.05.2018 г., което се отнася за енергийната ефективност на многофамилни жилища Етап 1, изпълнение на НП ГВР.

Измененията се налагат от указания на управляващия орган относно издаването на запис на заповед, като е променен срокът за предявяване на плащанията от 2 на 4 месеца.

Неприемането на тези изменения затруднява и забавя работата по тези проекти, към които има подчертан интерес от гражданите и са в интерес на цялото общество.

Кметът използва случая да опровергае един пуснат слух в Ловеч по повод обявения прием на документи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Няма изискване към собствениците на жилищата да поемат 30 процента от стойността на санирането. Това е невярна информация и тя няма никакво отношение към реалните изисквания, които бяха подробно разяснени на среща с гражданите на 12 септември.

Община Ловеч, прессъобщение

14.09.2018 г.

2 КОМЕНТАРИ

  1. А тя вслуша ли се в общинските съветници по отношение искането им заместникът Вени Христов и шефът на Худож. галерия Валката Узунов да бъдат уволнени и за професионални, и за морални прегрешения!
    Е, сега ще бере плодовете на отсъствието на каквато и да е управленческа култура!

  2. На Корнелия все по често ще й падат решенията.

Comments are closed.