Обичаят бе пресъздаден от учениците в клубовете по интереси, по проект „Да успеем всички заедно”

Началото на светлите великденски празници в СУ „Цветан Радославов” бе поставено от учениците   от VII  и VIII клас, участници в клубовете по проект „Да успеем всички заедно”- „Бащино огнище” и „Слово и жест”,  и „Твоят час”, с ръководители Латинка Бонева и Людмила Аврамова.
Въодушевени от най-светлите празници, предшестващи Великден, учениците пресъздадоха обичая лазаруване, научиха много за традициите и поверията, свързани с него. Пременени като лазарки момичетата пяха песни и изричаха благословии за здраве и благоденствие, щастие, и берекет.Лазаровден  в СУ „Цветан Радославов” – гр. Свищов
В тази зимна пролет, учениците внесоха много настроение и усмивки в любимото училище, а финалът беше пъстро хоро.

По информация на СУ „Цветан Радославов“