В ОУ „Васил Левски“ в Ловеч се проведе съвместен онлайн урок по математика с участието на учители и ученици от пет държави – България, Полша, Турция, Италия и Испания.

Необичайният час е част от дейностите по проекта „Математиката около нас“. Проектът е по програма „Еразъм +“ и училището работи по него от 2015 година.

Всяка от държавите – партньори подготви и представи математически задачи на английски език с различна степен на трудност. В забавна и приятелска атмосфера учениците решаваха задачите едновременно, а проверката и оценката на резултатите се извършваше в реално време, онлайн.

По време на урока децата свериха своите знания и умения както по математика, така и по английски език.

Съвместният час по математика даде възможност учениците да общуват отново с всички свои приятели, които намериха по време на дейностите по проекта – пътувания в Италия, Полша и Испания и България.