Директори на училища и детски градини на 26 февруари 2018 г. обсъдиха и приеха новите формули за 2018г., които съответстват на  реформирана система за финансиране във функция „Образование“.

Това стана в залата на Общински съвет Ловеч в присъствието на кмета  Корнелия Маринова, заместник- кметовете Венцислав Христов и Цветан Георгиев, както и Еленко Начев, началник на Регионалното управление по образованието –Ловеч.

Отпуснатите средства са не само по стандарт за ученик и стандарт за дете, но и по нововъведения стандарт за паралелка и за група, както и на стандарт за институция. Тези три стандарти се умножават по регионалния коефициент, в зависимост от географските и демографски характеристики на общината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с днешното обсъждането на предложените от община Ловеч формули бяха постъпили три предложения от училища и едно от детска градина за промени. Те бяха обсъдени и приети.

В срок до 28 февруари кметът на Общината ще утвърди обсъдените и приети формули.

Община Ловеч, пресцентър

26.02.2018 г.