В Ловеч се проведе продължаващо обучение за професионалисти по здравни грижи

В Ловеч на 14 април 2018 г. се проведе поредното продължаващо обучение за професионалисти по здравни грижи, в което се включиха медицински специалисти от Многопрофилна болница за активно лечение – Ловеч, Държавна психиатрична болница – Ловеч, ЦСМП, детските ясли, здравните кабинети на училищата, детските градини и социалните услуги на територията на общината. На обучението присъстваха и медицински специалисти от болниците в Троян и Тетевен.

Темата на обучението „Професионалното лицемерие в съвременната практика на професионалистите по здравни грижи“ беше много интересна, актуална и по интригуващ начин за всичките 81 присъстващи беше презентирана от лектора Макрета Драганова – Доцент в катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“ към Медицински университет – Плевен. Доц. Драганова е преподавател в бакалавърски и магистърски програми на специалност „Управление на здравните грижи“ по дисциплините: Управление на времето, Управление на здравните грижи, Здравни проекти, Методика на обучението по практика по специалности от професионално направление „Здравни грижи“, История на здравеопазването и здравните грижи. Преподавател е по специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“ по дисциплината „Долекарска помощ“. Има научна дейност с издадени над 60 заглавия.

Целта на обучението в Ловеч е надграждане на знанията и уменията на медицинските специалисти за по-качествена работа в условията на дефицит на кадри. Да придобиват все повече знания в различни тематични области за по-качествено предлагане на здравните грижи, а освен това да получат обща кредитна оценка, съответстваща на сертификационния курс.

На обучението се разискваха взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи в ежедневната им работа. Обсъди се и проблема с недостатъчния брой медицински специалисти в България, който е характерен и за други страни.

Какво всъщност е професионално лицемерие? Необходимо ли е то и до каква степен? Как да не сме поредното стъпало на лицемера към успеха? Как да се справим, а после да продължим напред след професионално предателство? Интересни въпроси с интересни отговори. Обърна се внимание и на Кодекса за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

„Няма съвършени хора. Всеки от нас ще направи или вече е правил грешна стъпка в даден момент от професионалния си път! Но не позволявайте на нечие лицемерие да бъде причина да спрете, да се предадете или да се откажете от нещо! Понякога отнема години, понякога дни, но вместо да се фокусирате върху това как и кога ще се случи, просто се съсредоточете върху продължаването си напред с достойнство!“, каза в заключение доц. Макрета Драганова.

След провеждане на курса, всичките медицински специалисти, присъствали на обучението ще получат кредитни точки и удостоверения. В Ловеч, продължаващо професионално обучение в областта на здравните грижи е традиция от 8 години насам. Обученията се организират от председателят на Регионалната колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи Ловеч – г-жа Мимоза Кирова, като форма на продължаващо обучение на медицинските специалисти, членуващи в БАПЗГ