Вътрешният министър и главният секретар на МВР Младен Маринов присъстваха на анализа на ОДМВР-Ловеч и се срещнаха с кметове на населени места в областта.

„Най-важни са проблемите на хората, както на служителите, така и на гражданите в областта. Проблемите пред служителите трябва да бъдат решавани, за да имат те мотивация за работа и да помагат на съгражданите си“, заяви министър Валентин Радев на отчет-анализа на ОДМВР-Ловеч..

Главният секретар на МВР поздрави служителите на ОДМВР-Ловеч, направи преглед на обстановката по направленията на дейност за противодействие на криминалната и икономическата престъпност, както и на ситуацията, свързана с пътно-транспортния травматизъм на територията на областта, като пожела повече усилия в тази насока. Като цяло, обстановката на територията, обслужвана от ОДМВР – Ловеч е спокойна, обобщи главният секретар на МВР.

Преди отчета министър Валентин Радев и главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов проведоха среща с кметовете на общините в област Ловеч и малките населени места към тях. На срещата,  на която присъства областният управител Георги Терзийски бяха обсъдени конкретни проблеми на кметовете и населените места, които управляват, както и  начините да бъдат решени. Основен фокус в дискусията бе набелязването на мерки за подобряване на обстановката, свързана с конвенционалната престъпност.

На отчет-анализа на ОДМВР за 2017 г. присъстваха ръководителите на окръжната и  районните прокуратури, както и на окръжния и районните съдилища.

 

Тенденцията на регистрираните брой престъпления се запазва, като през 2017г.те са намалели с 53 бр., спрямо 2016г. Увеличен е процентът на разкриваемост с 2.88%.

Няма неразкрити тежки умишлени престъпления против личността. Намален е броят на регистрираните грабежи, като е подобрено разкриването на този вид престъпления. Отчетено е увеличение на престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни, но е подобрена разкриваемостта – са основните акценти в анализа. През 2017г. са регистрирани 2047 престъпления. За същият период на 2016 г. те са били 2100; разкриваемостта е 50.02%, спрямо 47.14 за 2016г. Регистрираните престъпления за 2017г. са 1633 бр.   -46 по-малко в сравнение с регистрираните 1679 за предходната година или с 2.7%. Разкриваемостта е 57,07 % или с 3.11 пункта по-висок спрямо 2016 г. Доминират престъпленията против собствеността –770, или 47.15 % от общия брой. Следващо място заемат общоопасните престъпления – регистрирани са 592, или  36. 25 %. С относително най – малък дял са престъпленията против личността – 121 престъпления – 7.40 %.