Министър Валентин Радев и главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринова се срещнаха с кметовете на общините в област Плевен. Срещата се провежда по разпореждане  на министър – председателя. Идеята е да се споделят проблеми и да се набележат мерки за подобряване на картината на конвенционалната престъпност.

В рамките на срещата министър Радев посочи, че правителството осигурява средствата, а от МВР  се очаква по-активна работа. Той подчерта, че помощта на местната власт е изключително  важна в търсене на най-оптималните решения.

По думите на вътрешния министър малко над 20 000 са униформените служители в Министерството на вътрешните работи, около 15 000 са служителите, натоварени с  охранителни функции. Постигнатите резултати сочат, че престъпността намалява.

Министърът уточни, че стремежът на ведомството е да се увеличи броя на служителите с полицейски правомощия.  На база на изготвената интерактивна карта те ще бъдат назначавани приоритетно на местата със завишена концентрация на престъпността. Сформираните мобилни групи за реакция са друга мярка за ефективното противодействие на престъпните деяния.

Участниците в срещата единодушно изразиха становището, че опазването на обществения ред и намаляването на конвенционалната престъпност са пряко свързани с доброто и работно взаимодействие между органите на МВР и местната власт.