Плевен, 12 септември /Малин Решовски, БТА/
В област Плевен вече са записани 3352 деца за подготвителни групи в детските градини и в училищата за новата учебна 2018-2019 година. Това съобщи за БТА Албена Тотева – началник на Регионалното управление на образованието /РУО/ в Плевен.
Анализът на РУО сочи, че намалява броят на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. Причините са комплексни – демографски и миграционни – заминаване на родителите в чужбина или в други райони на страната, коментира Тотева. При предходната учебна година поради заминаване в чужбина 24 деца на 5-годишна възраст и 25 деца на 6-годишна възраст са напуснали предучилищното си образование в Плевенска област.
Данните в РУО са от детските градини и учебните заведения. Според тях записаните 5-годишни деца са 1730, а 6-годишните – 1622. Сформираните групи са 235 като от тях 120 са групи с деца на еднаква възраст, а в останалите са заедно пет и шест годишни.
Приемът на деца в детските градини е целогодишен като целта е да бъдат обхванати всички деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, каза Тотева. По думите й за това в региона има създадени условия, осигурени места и достъп в детските градини и в подготвителните групи към училищата във всяка от 11-те плевенски общини.