Новият Общия устройствен план (ОУП) на Ловеч от 10 ноември 2018 г. вече е достъпен на официалния сайт на Община Ловеч.

Той може да се види в секцията „Дейности“, подменю „Устройство на територията и строителство“ и след това в „Общ устройствен план“. ОУП се състои от два раздела – текстова и графична част.

Виж следния линк:

http://www.lovech.bg/bg/obsht-ustroystven-plan

ОУП е стратегически документ за община Ловеч, който отразява пространственото развитие на територията. В него се оглеждат съвременните тенденции и изисквания за регионално и пространствено развитие. Съобразен е с водещите документи на Европейския съюз. ОУП е с времеви хоризонт от 20 -25 години напред.

Предстои изпращане на съгласователни писма до съответните институции да се запознаят с плана и да изпратят своите забележки и съображения.

Община Ловеч, пресцентър

10.10.2018 г.