От 11-и до 14-и септември д-р Пламен Вълчев и д-р Ценка Ангелова проведоха обучение на учителите от ПЕГ„Екзарх Йосиф I” за оказване на първа долекарска помощ на работното място.

Учителите с интерес изслушаха лекцията, като се включиха активно и усвоиха умения за превързван на рана, изгаряне, счупване накрайник, как да реагират при припадък, астматичен пристъп, ухапване от насекоми и влечуги, и други.

Целта е в началото на новата учебна година общественото внимание да бъде насочено към проблема за пътния травматизъм и превенцията на децата при битови инциденти, и бедствени ситуации.

Това е една от социалните и хуманни каузи, която Българският Червен кръст, с подкрепата на лоялни партньори, отстоява вече 140 години.

Текст и снимка: БЧК-Ловеч