Кога са сключени анексите за промяна на възнагражденията към договорите за управление на Съвета на директорите на „ЕКО“ ЕАД-Ловеч, съгласно решение 590, с изпълнителен директор Павлин Иванов и членове на Иван Арабаджиев и Силвия Маркова, и кога е вписана тази промяна в Търговския регистър от същото ръководство? Това Питане е внесла в канцеларията на ловешкия парламент местната депутатка от БСП Валентина Янкова, на снимката.

В питането си социалистката припомня, че на 30 ноември м.г. на свое заседание Общински съвет-Ловеч е взел решение да се промени Устава на „ЕОСО“ ЕАД в чл. 23, ал. 2 като промени текущото възнаграждение на съвета на директорите на една минимална работна заплата.

Добре е да се знае, че местните депутати в Ловеч избраха изцяло нов Съвет на директорите на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч на заседанието на ловешкия парламент  на 25.10.2017 г.

Съветът вече се състои от Венцеслав Красимиров Трифонов,  Валерий Колев Колев, Валентин Йорданов Пенчев. Тогава цялото решение за промените в общинското дружество бе гласувано с 18 гласа „За“, девет гласа  „Против“ и пет гласа „Въздържал се“.

Дотогавашната управляваща тричленка в състав Иван Арабджиев, Павлин Иванов и Силвия Маркова не събраха необходимите гласове. В нея Павлин Тодоров Иванов  носеше правата и отговорността на изпълнителен директор, Силвия Йоргова Маркова – на председател, а лидерът на СДС-Ловеч Иван Донев Арабаджиев  изпълняваше задълженията на член на директорския борд.

1 КОМЕНТАР

  1. Защо не се споменава, че този съвет на директорите са вземали с анекса по две минимални заплати, иначе дописката е неясна, янкова би трябвало да го упомене в питането си, ама съвсем по социалистически й е питането – смело, смело, ама не дотам…

Comments are closed.