Колективен трудов договор бе подписан на 5 октомври 2018 година в град Ловеч между ръководството на общината, представлявана от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч, от  една страна,  и синдикалните организации СО на КНСБ в Общинската администрация, представлявана от Илиян Стоянов – председател на СО на КНСБ, и синдикална секция на КТ „Подкрепа” в общинската администрация, представлявана от  Иваничка  Енчева – председател на СС на КТ „Подкрепа”.

 

Колективният трудов договор  урежда трудовите, служебните и осигурителните отношения в Общинската администрация, бюджетните дейности, кметствата и населените места в Община  Ловеч, които не са уредени с повелителни разпоредби на законите. Уреждат се и всички въпроси, свързани с тези отношения, като насочат усилията си към съгласуване на интересите си, добронамерено уреждане на възникналите спорове и предотвратяване на конфликти.

Договорът е резултат на съвместна работа  по проекта на двата синдиката, а  предложените промени бяха плод на общо решение, посочиха страните. Кметът Корнелия Маринова подчерта значението на договора, който гарантира спокойната и защитена среда за работа в общината.

Договорът бе подписан в шест еднообразни екземпляра, от които два за работодателя, един за СО на КНСБ, един за СС на КТ „ПОДКРЕПА” и два за Инспекцията по труда – Ловеч.

Договорът е гаранция за ползотворната работа в колектива и поредно доказателство за добрите отношения между ръководството на Общината синдикалните организация на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

На акта на подписването присъстваха и заместник-кметовете Даниел Колев и Венцислав Христов

3 КОМЕНТАРИ

  1. В Община Ловеч всичките служители са хамелеони. Какво толкова чудно?

  2. Че кога се пребоядиса Иваничка Енчева в СДС,че даже и лидер? При предишните беше с М.Казанджиев. Дръж се здраво за Венци Христов……..ха

    • Абе, що не се научите да четете?! Къде пише, че е лидер на СДС?!

Comments are closed.