Боян Христов Боянов /Боби Гор/, вляво на челната снимка, представи в Клуба на дейците на културата /КДК/ в Ловеч свои стихотворения.

Прозвучаха творби, посветени на любовта, жената, героичното минало на България, устрема към светлото утре и др.

Началникът на Военния клуб майор о.з. Николай Василев и секретарят на областното ръководство на СОСЗР майор о.з. Георги Велев удостоиха госта с приветствено слово и почетна грамота.

Боян Горанов е роден през 1953 г. в гр. Долни Дъбник.Снимка на Клуб на дейците на културата -град Ловеч.
Завършил е „Българска филология“във ВТУ“Кирил и Методий“, както и „Публицистична администрация“.Снимка на Клуб на дейците на културата -град Ловеч.
Служил е в Българската народна армия като школник -танкист в НШЗО „Хр. Ботев“- гр.Плевен и младши офицер в „Танкови войски“ – гр. София.Снимка на Клуб на дейците на културата -град Ловеч.
Издал е шест поетични книги и една повест в стихове.
В момента подготвя стихосбирката „Да възродим България“.

Източник: https://www.facebook.com/Клуб-на-дейците-на-културата-град-Ловеч