Общинските съветници в Ловеч приеха отчета на село Къкрина и отложиха отчета на Лисец

Общинските съветници в Ловеч на заседание на 28 септември приеха отчета за дейността и проблемите в кметство Къкрина през 2016-2017 година, докладван от Иваничка Станчева –кмет на селото. Селото беше похвалено, тъй като има висока събираемост на местните данъци за периода.  Отчетът бе приет с 30 гласа „За“, без гласове „Против“ и един глас „Въздържал се“.

Същевременно съветниците отложиха приемането на отчета на кметство Лисец за следващо заседание, тъй като кметът Пламен Върбановски отсъстваше поради болест.

Дневният ред от 22 точки беше допълнен с още две, внесени от председателя на ОбС Петър Цолов. Едната е за поправка на техническа грешка в решение за маломерна паралелка от миналата сесия, а втората – упълномощаване на представител на ОбС за извънредно заседание на „ВиК“ – АД, за 22 октомври т.г.

 

Общински съвет, пресцентър

28.09.2018 г.