По обвинение на Окръжна прокуратура-Габрово осъдиха мъж за  престъпление против данъчната система.

Атанас А. е признат за виновен за това, че в периода от 1.06.2008 год. до 31.03.2013 г. в гр. Габрово, при условията на продължаваното престъпление, като пълномощник и представляващ „Д.к.„ ЕООД и като пълномощник и представляващ „Д.“ ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, като не подал пред ТД на НАП офис гр. Габрово за посочените данъчни периоди данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и справки декларации по чл. 125 от ЗДДС, а в подадената Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2008 год. затаил истината, като декларирал занижен финансов резултат, като общият размер на избегнатия за установяване и неплатен корпоративен данък и данък върху добавената стойност от двете дружества за периода е в размер на 312 008,05 лева, от които     212 671,24 лева данък по ЗДДС и 99 336,81 лева данък по ЗКПО. Престъпление по чл. 255,  вр. чл. 26 от НК.

За извършеното престъпление е осъден на три  години лишаване от свобода, като на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от пет години. Осъден е да заплати  на Държавата, представлявана от министъра на финансите, обезщетение за причинени от деянието имуществени вреди в размер на  312 008,05 лева.

Присъдата на Окръжен съд – Габрово подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново.