*****
Регионалният съвет на КНСБ в Плевен организира днес приемни, където гражданите ще могат да зададат въпроси, свързани с трудовоправните им отношения, с безопасността на работното място, и да получат безплатна консултация. В областния град приемът ще бъде в офиса на КНСБ на ул. „Александър Стамболийски“ 1, а в Червен бряг – на ул. „Антим Първи“ 1.

*****