Плевен е домакин на прояви от програмата на Дните на Москва в България. В града пристига официална делегация от Департамента по външноикономически и международни връзки и от Централния административен окръг на руската столица – побратим на Плевен