Срутена кална и скална маса затвори за близо два часа едно от платната за движение по пътя  Смочан – Пресякa  на 03.03. 2018  по обяд, съобщи заместник –кметът на Община Ловеч Даниел  Колев.
Щети и жертви няма.
Най-големият къс е около един куб. метър.
След сигнала веднага са предприети всички мерки.

До 14.00 часа срутването беше разчистено, мястото е сигнализирано с лента, а временното ограничаване на движение е вдигнато.