След одобрено от съда споразумение, постигнато с Районна прокуратура- Севлиево, наложиха наказание на мъж, за ползване на  преправено българско свидетелство за управление на МПС пред полицейски служители в Германия – престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, вр. чл.54 НК.

 

Обвиняемият Й. С. се призна за виновен в това, че умишлено и виновно  на 21.10.2015 г., във Федерална Република Германия, гр. Берлин, район Нойкьолн, пред полицейски главен комисар, съзнателно се е ползвал от официален документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено на 08.02.2010 г. от МВР Габрово, Република България на негово име, чието съдържание е преправено /документът е редовно издадено свидетелство за управление на моторно превозно средство, в което с помощта на компютърна система и цветен принтер, след като защитният ламинат и повърхностния слой са механично отстранени с изключение на участъците със защитни елементи, са нанесени снимка и данни за Й. С., категории и дати, а изображението на кръглия мокър печат е имитирано чрез отпечатване на сканирано изображение/, представяйки го за проверка на полицейския служител, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност. Престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, вр. чл.54 НК.

За извършеното деяние на обвиняемият е наложено наказание лишаване от свобода за срок от десет  месеца, което на основание чл. 66 от НК е отложено с изпитателен срок от три години.

Споразумението има последици на влязла в сила присъда