Относно изпълнението на строително-монтажните работи за изграждане на нова спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“ в Ловеч и започването на новата учебна година, бих искала да ви уверя, че строителят ще предприеме необходимите мерки за осигуряване на безпрепятствен и безопасен подход към сградата на училището. Това съобщи на пресконференция на 4 септември кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

В оставащото време до 17 септември ще се положи настилка до входа на сградата. Строителната площадка е открита на 29.05.2018 г. и съгласно клаузите в договора с изпълнителя, строителството е с продължителност 10 /десет/ месеца.

След започване на учебния процес ще продължат строително-монтажните работи до пълното им приключване през месец март на следващата година.

Предвидените в инвестиционния проект дейности включват освен изграждане на нова спортна зала, и рехабилитация на дворното пространство, в това число подмяна на съществуващата настилка от тротоарни плочки и корекция на контура на настилката, преподреждане на съществуващите спорни игрища, полагане на нова спортна настилка и др., за което е необходимо технологично време.

Строително-монтажните работи в ДЯ „Шарено петле“ и ДГ „Зора“ са на финален етап и строежите се подготвят да бъдат въведени в експлоатация.