Бъдещето на индустриалното развитие на страната е все по-малко свързано с офшоринг на трудоинтензивни производствени процеси и все повече зависимо от развитието на технологични промишлени клъстери. Габрово е един от индустриалните градове в България, които разполагат с необходимите условия за високотехнологични инвеститори. Това показват резултатите от нови проучвания на “Тракия Тех” – платформата за привличане на технологични инвеститори и дигитална трансформация на традиционните индустрии в България.

Габрово се характеризира с изключително високата степен на индустриализация – над 50% от заетите в областта работят в преработващата промишленост, повече от всяка друга област в България и значително над средното за ЕС.

Област Габрово е и една от областите с най-високи средни работни заплати в преработващата промишленост, като едва четири други области са с по-високи заплати в сектора. Атрактивните заплати в сектора спрямо тези в други граничещи региони, са силно предимство при привличане на инженерни кадри. В същото време структурата на местната индустрия показва по-малка зависимост от достъпа до евтин труд. Габрово е предпочитан заради достъпа до инженерен талант, традиционни клъстерни връзки в машиностроенето, и в много по-малка степен заради евтин трудов ресурс за базови и средни позиции в производството.

Намираме се в навечерието на вълна от нов тип инвеститорски интерес в индустрията, която много по-фокусирано ще търси инженерен талант. Привличането на таланти ще е по-лесно отпреди, особено когато е съчетано с насърчаване на технологичната трансформация и иновациите вътре в заводите, в инкубаторите за стартиращи компании и в споделените пространства за обучение и експерименти.

Новите запитвания от страна на инвеститори вече включват сериозен интерес към възможностите за даване на поръчки към местни доставчици. Въпрос, който ще става по-важен от въпроса за наличието и цената на труда.

Засега най-силен е интересът към капацитета на местни компании да поемат процеси по металообработката, както и производството на пластмасови детайли. Изнасянето към България на R&D отдели е сравнителна новост и е все още рядкост, но това също има потенциал да се засили, показват проучванията на “Тракия Тех”, съобщи пресцентърът на Община Габрово.