Обвинението срещу М. Я. /като извършител/, Б. М.  и  Я. М. /двамата в качеството им на помагачи/,  е за това, че на 24.10.2016 г. в гр.Плевен, М. Я. в качеството си на длъжностно лице – търговски консултант в магазин на „Мобилтел“ ЕАД в гр. Плевен, в кръга на службата си, присвоил чужди движими вещи, поверени му да ги пази и управлява – 1бр. мобилен апарат „iPhone6s 16GB Gold MAT 35 23м“ и 1бр. мобилен апарат „iPhone6s 16GB Rose Gold MAT 35 23м“ на обща стойност 1560 лв., представляващи движими вещи от продажба на изплащане, собственост на „Мобилтел“ ЕАД-гр.София,  като за улесняването му е извършено и друго престъпление /по чл.310, вр. с чл.309, от НК/ – съставяне на неистински частни документи – договор за продажба на изплащане на два мобилни апарата с посочен титуляр К. Н., като неистинските частни документи са употребени за да се докаже, че съществува правно отношение между К. Н. и „Мобилтел“ ЕАД-гр.София. Престъпление по чл.202, вр. чл.201, вр. чл.20 от НК.

Обвиняемият М.Я. работел в магазин на дружеството, като търговски консултант. М. Я. се познавал с обвиняемия Б. М. и поискал от него да намира хора, които да са психично болни и клиенти на Мтел и да му съобщава имената им. След това в магазина на Мтел да отиде друго лице, което да се представя за този клиент, с когото обвиняемият лично да сключи неистински договор за продажба на изплащане на мобилни устройства, а после да си поделят мобилните апарати, като задължението за изплащане да остане за психично болния клиент. Третият обвиняем Я. М. се сдобил с данните и абонатния номер на СИМ картата към Мтел на К. Н., който имал психично заболяване, но ползвал мобилни услуги на Мтел и съобщил данните на обвиняемия Б. М., а той на обвиняемият М. Я. В изпълнение на намисленото на 24.10.2016 г. в офиса на Мтел обвиняемия М. Я. съставил,  чрез попълване на типова бланка договор за продажба на изплащане на два мобилни  апарата, използвайки данните на клиентите на Мтел присъстващи в електронния регистър на мобилния оператор, като въвел личните данни на К. Н. като купувач. След като изготвил всички документи ги подал на обвиняемия Я. М., който ги подписал, като изписал имената на К. Н. След като излязъл от офиса на Мтел Я. М. предал двата мобилни телефона на Б. М., а той от своя страна малко по-късно дал единия на  М. Я.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.