Във връзка с неблагоприятна метеорологична обстановка и влошени  пътни условия се удължава броят на неучебните дни до 2 март , включително, за общините:  Плевен, Левски, Никопол, Белене и Долна Митрополия.

Поради изчерпване на възможностите от страна на кметовете за обявяване на неучебни дни е изготвен доклад от началника на РУО – Плевен до министъра на образованието и науката, със съответната обосновка от общинските администрации, за определяне на неучебни дни за посочените общини