Художествената галерия „Борис Денев“ във Велико Търново ще бъде включена в нови туристически маршрути, обединяващи забележителности в България и Румъния, съобщиха от пресцентъра на общината.
Финансирането е осигурено по програмата за трансгранично сътрудничество, а договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан от кмета Даниел Панов в Секретариата на трансграничната програма, базиран в румънския град Кълъраш.
Проектът „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ ще бъде реализиран в партньорство с община Калафат, област Долж, Румъния, и с фондацията „Лице за изкуство и култура“ – Плевен.
Общата му продължителност е 36 месеца. Стойността на инвестиционното намерение е 1 487 271 евро за всички партньори, като бюджетът на община Велико Търново възлиза на 749 957 евро. Художествената галерия "Борис Денев" във Велико Търново ще бъде включена в нови туристически маршрути
По проекта се предвижда Художествената галерия „Борис Денев“ и Дворецът-музей „Маринку“ в Калафат да станат съвременни центрове за изкуство чрез мерки за енергийна ефективност и форми за популяризиране на изкуството, за да се насърчи туристическият интерес.
Предвидените изложби, артпрояви и събития ще бъдат обединени в общ календар. По проекта ще бъдат създадени маршрути, туристически услуги, ще бъде разработен и нов каталог на нематериалното културно наследство.