На 04.10.2018 г. Ловеч се включи в националната кампания „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”

Инициативата в града на люляците се осъществи съвместно с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Районно управление и доброволци от Сдружение „Екомисия 21 век”.

Учебната година започна и децата и учениците, забързани и умислени в своите игри и ежедневие, неволно изскачат на пътното платно. Ето защо на две места в града с натоварено движение  доброволците, подпомогнати от полицейските служители, раздаваха брошури на водачите на моторни превозни средства, съдържанието на които насочва вниманието им в посока превантивни мерки спрямо децата. Децата – нашето бъдеще!