На територията на община Габровона 11 oктомври 2018 год.

 • от 13:30 часа до 14:20 часа – с. Борики,
 • от 14:30 часа до 15:20 часа – с. Жълтеш,
 • от 15:30 часа до 16:30 часа – с. Балани

На територията на община Севлиевона 4 oктомври 2018 год.

 • от 13:30 часа до 14:20 часа – с. Буря,
 • от 14:30 часа до 15:20 часа – с. Ловни дол,
 • от 15:30 часа до 16:30 часа – с. Търхово.

На територията на община Дряновона 18 oктомври 2018 год.

 • от 13:30 часа до 14:20 часа – с. Маноя,
 • от 14:30 часа до 15:20 часа – с. Косарка,
 • от 15:30 часа до 16:30 часа – с. Длъгня.

На територията на община Трявнана 25 oктомври 2018 год.

 • от 13:30 часа до 14:20 часа – с. Черновръх,
 • от 14:30 часа до 15:20 часа – с. Престой,
 • от 15:30 часа до 16:30 часа – с. Белица.

 26 септември 2018 | 10:07